Bokashifrämjandets ABC

B

Bokashi

Bokashi är ett japanskt ord som betyder ”fermenterat organiskt material”. Man fermenterar alltså materialet genom att hålla behållaren lufttät (syrefri) och lägga till speciella mikroorganismer som gör att det blir en säker hantering av matavfallet och den bästa växtnäringen. Lämpliga organiska material från köket att göra bokashi på är kolhydratrika frukt- och grönsaksrester i första hand. Det är svårt att fermentera animaliska och fettrika ämnen, men det går ofta bra om man har mest frukt- och grönsaksrester i hinken. Kolhydraterna behövs för att mjölksyrabakterierna ska kunna göra mjölksyra som ger lågt pH, runt 4. Det låga pH-värdet är viktigt för att inte skadliga bakterier och svampar ska trivas i hinken och så att det blir behaglig lukt.

Bokashi, bra att lägga i bokashihinken:

Fruktrester, grönsaksrester, citrusskal, lagad mat, äggskal, bröd, tepåsar (inte om de är av plast) kaffesump, vissna blommor och blad, små mängder hushållspapper, sädeskorn, gryn, ris. Även ost, filmjölk och yoghurt kan man lägga i hinken i rimliga mängder, tänk på att ost kan göra att det luktar lite mer.

Bokashi, inte bra att lägga i bokashihinken:

Stora köttben, stora mängder animaliska rester, jäst och andra fermenteringskulturer som inte är EM (t ex kombucha, surdeg), aska, fett och oljor, vinäger, ättika, vätskor (juice, såser), papper, jord, snus, fimpar. Kattlåderens och annat djurgödsel. Undvik att lägga i jästpaket (för brödbak) och socker i hinken.

Det är främst mjölksyrabakterier som fermenterar i en bokashihink och de bildar mjölksyra som sänker pH så matavfallet blir konserverat. I jorden kan fotosyntesbakterierna fortsätta jobba på mer komplexa “matrester” tillsammans med jästsvamparna och andra svampar och bakterier i jorden.
En del mindre köttben kan man ha i bokashihinken, men om det blir stora mängder animaliska rester så är det svårt att få till en mjölksyrning som ger lågt pH. Tänk på att det finns större risk för att djur och fåglar blir intresserade av en nedgrävd bokashi om det är mycket icke-nedbrutna köttben, fett eller animaliska rester med.

Bokashihink

Bokashihinken är en lufttät hink som man lägger hushållets matavfall i tillsammans med bokashiströ eller EM-spray. Det kan vara en hemmagjord hink eller en köpt hink med färdiginstallerad sil i botten och reservoar med kran för att tömma ut lakvattnet som bildas.Det kan vara bra att ha 2-3 hinkar, så att man genast kan börja fylla på en ny hink, då en hink är full och står på efterjäsning.

Bokashihink, med dålig lukt

Lukter som fastnar i plasten inuti hinken kommer troligen från ämnen bildade under sekundär fermentation. De har feta svansar i form av kolväten, så de dras till plasten, som i det här fallet också är fet – lika löser lika. Eftersom de luktar så starkt så behövs det inte mycket för att det ska lukta illa. Ett sätt att få bort lukten är stryka på matolja och låta det stå ett tag, och sen diska ur, med tvål går också bra om du vill undvika diskmedel. Eftersom lika löser lika så går en del av lukten bort i matoljan. Sen kommer den nya fermenteringen av matavfall med ett bra bokashiströ göra att hinken luktar bättre.

Bokashiströ

Bokashiströ har man i bokashihinken för att starta en säker fermentering med bra lukt. Ett bokashiströ är oftast tillverkat av vetekli, EM-1 eller EM Stamlösning och rörsockermelass. Vetekliet fermenteras alltså med EM, och då det är färdigt, kallar man det bokashiströ. Det finns olika slags bokashiströ och det är skillnad på hur mycket strö per kg (eller liter) matavfall som rekommenderas av olika tillverkare och försäljare och hur lukten blir i hinken. Utan bokashiströ (eller aktiverad EM-lösning = EM-A) blir det svårare att få bra bokashi.

Bokashiströ, varianter

 • Vetekli som fermenterats med EM Stamlösning eller EM-1 och rörsockermelass.
 • Torrt strö är vetekli som torkats efter fermenteringen så hållbarheten blir längre. I det torra ströet ingår dessutom olika näringsämnen som behövs i jorden, till växterna och till mikroorganismerna i hinken.
 • Finkrossat träkol och stenmjöl som blandats med aktiverad EM och rörsockermelass.
 • Istället för bokashiströ kan man spraya med aktiverad EM direkt i hinken.

Bokashilukt

Hur luktar bokashi? Det är främst mjölksyrebakterierna som gör att det blir en behaglig och friskt sötsyrlig lukt i hinken, så se till att mata dessa bakterier så de blir många! Mjölksyrebakterier bryter ner komplexa kolhydrater som finns i frukt och grönsaker och sedan skapar bakterierna mjölksyra. Det kan lukta mer i hinken ibland beroende på hur mycket strö som lagts till, vilket bokashiströ man har, vilka matrester som finns i hinken och hur torrt respektive fuktigt det är. En hink med otätt lock kommer alltid att lukta mer eftersom luften gör att det blir en annan nedbrytningsprocess än mjölksyrning. Färdigjäst bokashi kan lukta lite som barnkräk om man förutom mjölksyra fått bildning av andra syror, t ex ättiksyra eller smörsyra. Läs mer under “Stinkande hink?”. Men en starkt sur lukt istället för en friskt sötsyrlig lukt är ändå bättre än när matavfallet ruttnar.

Om man lägger lökskal bland matavfallet kan det lukta starkt av lök eller svavel och en del är mer känsliga för den lukten än andra. Kålväxter och rödbetor ger också starkare lukt. Har man i mycket apelsin kan lakvattnet dofta gott av citrus. Oftast försvinner bokashilukten snabbt då man blandar bokashin med jord och täcker med jord.

Bokashivätska eller bokashisaft

Se lakvatten

Blött i hinken?

Bokashihinken luktar vanligtvis inte illa, men om det blir väldigt blött i botten på hinken en längre tid, så kan det lukta ganska starkt. Låt matavfallet rinna av en stund, innan du lägger det i hinken. Ha inte i vätskor som mjölk, juice, soppa etc i bokashihinken. Lägger du i mycket sugande material (bröd, pasta, ris) i din hink så kommer det att produceras mindre med lakvatten. Lägg inte papper i hinken eftersom papper inte kan fermenteras och då riskerar man att få sämre fermentering av matresterna.

D

Dålig lukt i bokashihinken

Om det luktar illa i hinken kan det bero på en eller flera av dessa orsaker:

 • Det är för torrt, t ex om man lagt i torrt bröd utan att fukta det
 • Det är för blött, om man inte tappat av lakvatten på ett tag
 • För lite bokashiströ
 • För gammalt bokashiströ (gäller inte torrt strö från Mikrojord som fermenterar bra minst ett år efter bäst-före-datum)
 • För mycket torrt bokashiströ, det torkade ströet drar till sig mer vätska och är väldigt drygt så dosera enligt rekommendation
 • Dåligt hoptryckta matrester, det blir luftfickor mellan matresterna och mot hinkens insida och där trivs inte mjölksyrebakterier så bra
 • Det är mer animaliska rester och/eller fett än frukt- och grönsakrester i hinken
 • Det är mycket mejeriprodukter i hinken, proteiner och fett i gräddiga såser och ost är inte bra näring för mjölksyrebakterier

E

EM

EM är förkortningen för Effektiva Mikroorganismer (Effective Microorganisms). EM består huvudsakligen av mjölksyrabakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier som lever tillsammans och hjälper varandra att överleva. De kan leva länge i många olika sorters miljöer eftersom de kan skydda varandra och ge varandra näring.

EM är utvalda och ofarliga (gynnsamma) mikroorganismer som har förmåga att undertrycka patogener (sjukdomsframkallande mikroorganismer) samtidigt som de kan bryta ner organiskt material utan lukt och med i hög grad bibehållen näring.

EM innehåller många olika stammar av effektiva och nyttiga mikroorganismer som finns naturligt i miljön i små mängder. EM är en flytande vätska som är hållbar och enkel att transportera. Dessa gynnsamma bakterier kan rena vatten i en damma eller sjö, jordförbättra all slags jord, minska användningen av gödsel, ta bort lukt, städa och ta bort dålig lukt i våra hem, hålla rent i stallet och hönshuset med mera.

EM, tillverkning

EM tillverkas av några olika företag i Europa och deras bakteriekulturer har olika kvalitet och kostnad. Det är alltså skillnad på vad olika slags EM ger för skillnad för växterna och i komposten.

Det behövs ingen större mängd energi för att tillverka en stamkultur av EM och att aktivera denna. Det blir inga skadliga utsläpp från tillverkningen heller så det är en miljövänlig teknik.

EM-A, EMa = Aktiverad EM

Aktiverad EM får man från en stamlösning, som EM Stamlösning eller EM-1. Man tar en mindre del av stamlösningen och samma mängd rösockermelass samt lägger till 34-38 grader varmt vatten och låter bakterierna växa i antal i den temperaturen under cirka 7 dagar syrefritt. Aktiverad EM säljs färdigaktiverad som EM Aktiv (EM Stamlösning) eller Microferm (EM-1). EM Aktiv används av många yrkesodlare i Europa för att få större skördar, starka plantor, mer blomning, för jordförbättring, fermentering samt extra näring för växterna. Microferm används mest för fermentering och kompostering.

Man kan använda EMa i bokashihinken och då är det bäst att späda med 10 gånger så mycket vatten. Man kan också använda koncentrat om man ser till att matavfallet är fuktigt. Om man späder EMa med vatten så är lösningen hållbar i max ett dygn, därefter har en del av de gynnsamma bakteriestammarna minskat i antal och lösningen gör mindre nytta.

EMa från EM-1: Spraya på matavfallet 5-10 spraytryck per liter matavfall.

EMa från EM Stamlösning eller EM Aktiv: Spraya 2-3 tryck per liter matavfall.

Städning: Spä ut i vatten 100 gånger (10 ml per liter vatten) och spraya på ytor som ska rengöras. Låt verka cirka 5 minuter och torka av. Man kan späda med mindre vatten vid behov, ner till 20 gånger (50 ml per liter vatten).

F

Fermentering

Fermentering är jäsning, och för matavfall i hemmet är det mjölksyrning som ger en säker fermentering med bra lukt och bra näring samt jord efteråt. EM är de speciella mikroorganismer som valts ut för sin förmåga att skapa den bästa växtnäringen och en behaglig lukt under fermenteringen. Man lägger till EM som bokashiströ eller spray för att säkerställa att det blir rätt fermentering.Det är viktigt att fermentera matavfall i lufttäta behållare i hemmet. I huvudsak är det mjölksyrebakterierna som bildar mjölksyra av lättnedbrytbara sockerarter, men det kan också bildas andra syror, till exempel ättiksyra. Det luktar friskt och syrligt om dessa syror. Det blir lågt pH som ligger under 4 när mjölksyran dominerar. En annat viktigt kännetecken på en bra process är att det bildas lakvatten, och mängden lakvatten beror på typ av matavfall.

Det är viktigt att få en snabb start på mjölksyrejäsningen, så att pH kommer under 4 och då är det liten risk att förruttnelseprocesser hinner komma igång. Med ett bra bokashiströ och matavfall som till mer än två tredjedelar är kolhydratrikt (grönsaks- och fruktrester) så är det enkelt att göra bokashi.

Dålig lukt kan det bli när det bildas högre fettsyror, som t.ex. smörsyra, valeriansyra eller kaprylsyra. Dessa illaluktande syror är resultat av så kallad sekundär fermentering, vilket är första steget på förruttnelseprocessen. Man kan dock ha pH under 4 som tyder på en lyckad jäsning och ändå ha dålig lukt, eftersom dessa syror luktar så starkt i även små koncentrationer. De olika syrorna som luktar illa kan ha hunnit bildas i början när pH var högre, eller i områden med för högt pH. För stora mängder fett eller protein i bokashihinken kan också vara en källa till dålig lukt.

I

Inget lakvatten?

Det beror ofta på att det är för torrt i hinken. Ju mer sugande material, desto mindre lakvatten kommer det att bildas. När man fermenterar för första gången i en bokashihink så tar det lång tid innan lakvattenproduktionen kommer igång. Men det brukar komma lite lakvatten när den första bokashihinken väl är full och står och fermenterar färdigt med locket på. Det gör inget om det inte kommer lakvatten så länge lukten är friskt sötsyrlig. Man kan tillsätta mer av blötare frukt- och grönsaksrester för att främja fermenteringen så det bildas mer lakvatten.
Bröd, ris, pasta och citrusskal kan dra åt sig mycket fukt.

J

Jordfabrik

En jordfabrik är en plats, eller en behållare, där man blandar bokashin med jord. Jorden gör att bokashin blir mörkare och liknar jord och dessutom minskar doften av bokashi. Bokashin blir snabbt tillgänglig växtnäring tack vare mikroorganismerna som finns på de fermenterade matresternas ytor.

Blanda alltid bokashin med jord i jordfabriken, inte med löv, gödsel, trädgårdsrens, spån, flis eller gräsklipp. Sen täcker man med minst 20 cm jord om det är en öppen behållare som i en kompostbehållare eller i en pallkrage. Om man gör jordfabrik i en låda med lock så räcker det att täcka den jordblandade bokashin med 5 cm jord. Bokashi som mjölksyrats till största delen omvandlas snabbt till mullrik och näringsrik fet och svart jord som alla växter blir trivs i och blir starka av.

Använd i första hand trädgårdens jord eller jord från krukor i jordfabriken. Torvjord och annan köpt jord innehåller inte så mycket jordbakterier så om man bara har torvjord så är det är bra att lägga till lite gammal jord från krukor eller från trädgården i jordfabriken.

Efter två veckor så har bokashins låga pH ökat och bokashijorden innehåller då bra näring för växterna. Om det luktar surt och inte jord, så är det bäst att låta jordfabriken vila några dagar till, eventuellt lägger man till mer jord eller fuktar och då gärna med EM utspätt med lite vatten.

Jordfabrik utomhus

Om man inte kan gräva ner bokashi i rabatter och odlingsbäddar så kan man göra en större behållare utomhus som fungerar som jordfabrik. Tänk på att blanda bokashin med enbart jord, inte löv, kvistar, gödsel eller annat kompostmaterial oavsett om det är fermenterat eller ej. Det är jordens mikroorganismer och de små mängder luft som finns i jorden som gör bokashin till den bästa växtnäringen. Det är bättre att ha en eller två pallkragar ovanpå varandra och med ett lock ovanpå, som skydd mot regn, som jordfabrik än att ha en kompostbehållare som jordfabrik. Det är ju viktigt att minska luftens inverkan så det blir mer näring kvar i det fermenterade. Tänk på att täck med minst 20 cm jord i en större jordfabrik utomhus.

Men kan också göra jordfabriker i flera plastlådor med lock utomhus, välj svarta tåliga plastlådor som håller länge. Om locket får sitta på lådan så räcker det med några centimeters jordtäcke. Det är viktigt att det blivit en stor del mjölksyrning i bokashihinken om det ska bli bra bokashijord i en lådor med lock.

Jordfabrik inomhus

Det är lätt att göra jordfabrik i en hink eller plastlåda inomhus. Lägg jord i botten, och blanda sen bokashin med lika mycket jord som bokashi och häll i behållaren. Om du har 16 liter bokashi så tar du minst 16 liter jord, gärna några extra liter. Täck bokashijord-blandningen med cirka 5-10 cm jord om det inte finns lock till behållaren. Om det finns ett lock, så luftinsläppet blir minimalt, så räcker det med några centimeters jordtäcke. När vi har fermenterat matresterna med EM så finns det fullt av just de mikroorganismer som trivs bra i syrefattig miljö och de är experter på att skapa växtnäring, så det bildas inte ämnen som skadar växterna.

Låt jordfabriken stå i två veckor eller mer. Rör runt i jordfabriken efter två veckor om du vill ha en mer finkornig jord. Det är viktigt att jordfabriken inte är helt lufttät, men det behövs inte alls speciellt mycket luft för att bokashin ska jordiseras och bli bra planteringsjord och växtnäring. Det kan komma med maskar eller andra insekter om du tar jord från trädgården till din jordfabrik. Det är bäst att sålla bort maskar för de äter av näringen i jordfabriken. Jordens mikroorganismer är bäst på att omvandla bokashi till jord.

Om det finns insektsägg eller larver med i jorden så kan de såklart trivas bra i jordfabriken också. Sorgmyggor kan också leta sig ner i jorden, där finns näring både för mikroorganismer och jordskapande insekter. En fiberduk på jordfabriken ger lite mer möjlighet att begränsa mängden insekter men det enklaste är nog att ha ett lock på lådan utan glipa.

L

Lakvatten

Lakvatten är ett näringsrikt och kraftigt gödningsmedel speciellt för blommande växter men även andra växter. Man tappar lakvatten från bokashihinken för att det inte ska bli för blött i botten, för om det blir för blött så finns det risk för att fermenteringen misslyckas. Lakvattenbildningen är ett av tecknen på att fermenteringen har fungerat som den ska.

De illaluktande ämnen som frigörs under fermenteringen, till exempel mineraliserat kväve i form av ammoniak, följer med ut i lakvattnet. Lakvattnet måste spädas med mycket vatten när det ska användas som gödningsmedel, så de syror och andra ämnen som bildats eller frigjorts under fermenteringen inte skadar rötterna. Om du använder ”Bokashi torrt strö” så blir lakvattnet mer koncentrerat och då ska du späda 200 gånger eller mer. Men det är lika viktigt att späda även lakvatten från en illaluktande bokashihink där man använt för lite bokashiströ eller mindre effektivt strö. Även en sämre fermentering gör ju att det finns ämnen som kan skada växterna i lakvattnet. 200 gångers spädning motsvarar 1 tesked lakvatten till 1 liter vatten, eller 0,5 dl lakvatten till 10 liter vatten.

Det är ofta bättre för växterna att få små doser näring ofta istället för att de får en stor dos en gång i månaden.
Outspätt lakvatten kan man hälla i små mängder avloppet eller wc-stolen, det rensar rören. Ta hellre mindre mängder lakvatten upprepade gånger istället för att hälla stora mängder på en gång. 1 dl lakvatten gör ofta en rensande effekt och man kan hälla på ljummet vatten efteråt om det luktar illa.

Lakvatten, hållbarhet

Lakvatten som är klart (inte grumligt) och luktar friskt syrligt håller länge om det förvaras svalt, i kylen eller utomhus. Ofta kan man spara lakvatten i en plastflaska i rumstemperatur upp till en månad utan problem. Om lakvattnet jäser så att plastflaskan blir rund eller det pyser när man öppnar korken, så håller det inte lika länge. Man kan öppna korken och släppa ut gaserna, ställa flaskan svalt och se om jäsningen avtar, men det är alltid bäst att vattna ut lakvatten så fort som möjligt. Man kan frysa ned lakvattnet vintertid, t.ex i dubbla fryspåsar eller i en halvfull flaska utomhus, för att spara till våren när alla växter behöver näring.

Lakvatten, pH

Lakvattnets pH bör vara 4-6, det är ett bevis för att fermentationen fungerat som den ska. Det ideala är pH mellan 4-5. Under den optimala fermenteringen där många mjölksyrebakterier brutit ner kolhydrater och skapat mjölksyra av den näringen så bildas också en del karboxylsyror under fermentationen, exempelvis smörsyra och ättiksyra. Det är karboxylsyrorna som ger lakvattnet en stark syrlig doft.

Lufttät hink

Om man gör en egen bokashihink är det viktigt att den är lufttät för att fermenteringen ska ge ett bra lakvatten och bra växtnäring samt jord. Ofta räcker det inte att tejpa ett otätt lock eftersom det alltid bildas lite gaser under fermenteringen av blandade matrester. Gaserna lyfter locket från hinken så mer luft kommer in och då ökar gasutvecklingen. Det är bättre att ha en platt skiva, som en skärbräda, ovanpå hinkens hela lock och ha en tyngd på locket.

M

Melass

Man använder bara rörsockermelass när man aktiverar EM eller gör bokashiströ. Det går inte att byta rörsockermelassen mot vanlig melass, eftersom vanlig melass inte innehåller samma mängd mineraler som rörsockermelass.

Mögel i bokashihink

I hinken kan det någon gång uppstå mögel. Vitt fluffigt mögel kan det bli om hinkens lock är otätt, om man inte tryckt ihop matresterna noga i hinken, eller om man har papper blandat med matresterna. Det blir lättare vitt mögel i hinken om man använder bokashiströ med japanskt EM, från EMRO. Man kan tycka att mögel är ofarligt, men all slags svamp sprider sporer i luften så man kan få problem med luftvägarna och bli trött om man har en hink inomhus som sprider mögelsporer.

Uppstår det mycket fluffigt mycel, kan det tyda på att svampar dominerar över mjölksyrebakterierna och då blir pH högre och det blir sämre fermentering och näring av det fermenterade. Var alltid noga med att inte röra om i en hink med mycket mögel, oavsett färg, för alla svampar producerar ämnen som kan irritera våra luftvägar.

Även bokashiströet kan ha tappat en del av sin effektivitet, kolla tillverkarens hållbarhetsanvisningar. Speciellt det färska strö som säljs i många trädgårdsbutiker, webbutiker och byggvaruhus etc är känsligt för hur man förvarar det och har en kort hållbarhet på cirka 6 månader. Undvik att öppna påsen ofta, häll istället över en liten mängd strö i en burk med tätt lock och förvara ströet i försluten påse. ”Bokashi torra ströet” som säljs av mikrojord, är hållbart i minst ett år efter bäst-före-datum som är två år från tillverkningsdatum.

Grågrönt mögel kan bero på att det är mycket citrusfrukter i hinken. Lägg gärna lite mer strö på citrusfrukter och citrusskal, dela det i mindre bitar och se till att det är fuktigt i hinken. Man kan spraya EM-A i hinken, eller fukta med vatten. Grönt mögel kan det lätt bli på torra brödbitar. Se till att fukta bröd innan det läggs i hinken eller blanda det med fuktiga frukt- och grönsaksrester.

Tänk på att hälla möglig bokashi försiktigt i ett hål i jorden utomhus, så det hamnar i botten i gropen eller diket. Var alltid försiktig då du handskas med mögel, ha gärna ansiktsmask och det är bra att spraya med EMa på möglet så det blir fuktigt och får konkurrens av mer gynnsamma mikroorganismer.

Det är klart att även möglig bokashi blir jord, men räkna med att det tar längre tid för jordens näring att balanseras så växterna mår bra.

P

pH-värde

pH-värde är ett logaritmiskt mått på surhet och det som man mäter är antalet aktiva vätejoner i en lösning. Ett högt pH-värde betyder ett den lösningen har färre vätejoner än en lösning som har ett lägre pH-värde.

pH bokashi

pH-värdet i hinken varierar beroende på vad man lägger i hinken innehåll och vilket bokashiströ man använder. Det blir bäst fermentering när det blir mycket mjölksyra i hinken och då är pH-värdet närmare 3 än 4. När en stor del av bokashin har mjölksyrats och har lågt pH så är näringen och strukturen i matresterna konserverad och man kan lagra bokashin lufttätt en längre tid utan att det ruttnar eller möglar.

Alla EM-produkter har pH-värde 3.3-3.6. Om vätskans pH-värde blir högre så förändras sammansättningen av bakterier och då kan man inte lagra den utan måste använda allt snabbt. Den fermenterade och färdigjästa bokashins låga pH-värde ökar rätt snabbt när bokashin blandas med jord. Vänta alltid två veckor efter att bokashin grävts ner innan du sår fröer eller planterar i bokashijorden så näringen i jorden är säker för växterna. Det är när den bildade mjölksyran (och lite av andra syror, t.ex. ättiksyra) bryts ner av mikroorganismer i jorden som pH ökar.

S

Sax

En sax för bokashi är bra att ha. Bananskal och andra större matrester klipps enkelt ner till mindre bitar. En vass kniv kan också fungera, pröva dig fram till vad som passar dig bäst. Det är bra att ha 3-5 cm stora bitar i hinken, om man skör för smått kan det bli mer jäsning med gas i hinken. Matavfallet komposteras snabbare ju mindre bitar det är, men tänk på att det är bra att ha stora bitar kvar i jorden som ger växterna näring under lång tid.

Spädning

Aktiverat EM och lakvatten måste spädas med rent vatten innan det vattnas ut till växter. Aktiverat EM från Multikraft (mikrojord) kan spädas från 1:25 upp till 1:1000 beroende på användningsområde. Det finns alltså skillnader mellan olika varumärken, fråga alltid säljaren efter lämplig spädning om du är osäker. Lakvatten späder man enligt strötillverkarens rekommendation, generellt gäller 1:100 för vanligt fuktigt strö och 1:200 för torrt strö. Men det är alltid bra att späda minst 200 gånger oavsett vilket strö man använder. För unga plantor rekommenderas 1:200 upp till 1:1000. Späd hellre lakvattnet med för mycket vatten än för lite.

Startpaket

Startpaketen innehåller allt du behöver för att komma igång med Bokashi. Oftast två hinkar med kran, en påse strö och en kopp för lakvattnet. Tänk på att det är viktigt att förvara bokashiströ lufttätt och det är alltid bäst att förvara det i påsen som det kommer i.

Stinkande hink?

För att undvika stank så är det viktigt att:

 1. Lägga till rätt mängd strö. Följ tillverkarens rekommendationer.
 2. Töm ut lakvattnet från hinken. Om det blivit så mycket lakvatten att det kommit i kontakt med matavfallet så kan matresterna börja ruttna i botten och då luktar det mycket illa.
 3. Fermentera främst matrester som innehåller de kolhydrater som mjölksyrebakterierna kan skapa mjölksyra från. Frukt- och grönsaksrester ska dominera i bokashihinken.

Även om man följer rekommendationerna så kan det bli dålig lukt. Om det blir för blött i hinken, matresterna är skurna i för små bitar, man har lagt till för lite bokashiströ eller om det blivit för mycket fett och animaliska rester. Det kan också ha kommit in luft i hinken, t.ex genom att hinken fyllts under lång tid (mer än 4 veckor) eller innehållet inte tryckts ihop ordentligt vid varje påfyllning. Om locket inte är helt lufttätt så blir det också fort dålig lukt.
Det blir även jord av bokashi som luktar illa, men räkna med att det tar längre tid än 2 veckor innan näringen är säker för växterna. Gräv ner den stinkande hinkens innehåll lite avsides, men inte alltför nära växter eller träd som du vill vara rädd om. Blanda in extra bokashiströ eller vattna med EM-A, blanda med jord och täck med ett tjockt lager jord. Vänta med att odla på den platsen minst två månader för säkerhets skull.

Svårfermenterat matavfall

Det är svårt att fermentera animaliskt protein och fett. Om det är övervägande frukt- och grönsaksrester i bokashihinken så blir det ändå behaglig lukt och fermentering även om man lägger ner räkskal och feta såser. Mögliga frukter och andra mögliga matrester kan också fermenteras med Multikrafts olika bokashiströer och EM. Lägg lite extra bokashiströ på mögliga bitar och täck med andra matrester så mögelsvampen inte ligger överst i luften i hinken.

T

Teruo Higa, Dr.

Dr Teruo Higa är en agronom från Japan som på 80-talet “upptäckte” EM-mikroorganismerna. Hans idoga arbete har gjort att idén spridits över hela världen.

V

Vintern

Även på vintern kan man göra bokashi. Kylan gör dock att förmultningsprocessen (i en utejordfabrik) avtar och till sist stannar upp helt om det blir minusgrader. När bokashin och jord tinar så kommer mikroorganismerna fortsätta göra jord av bokashin.

Man kan förvara färdig bokashi, som fermenterats i lufttät hink minst två veckor, i en lufttät behållare utomhus i minusgrader tills det blir varmare så man kan blanda bokashin med jord eller gräva ner den. Det är bäst att ha mindre behållare med lock eller att packa bokashin i separata plastpåsar som man sen har i en större behållare med lock.

Man kan också blanda bokashin med jord och täcka med ett lager jord i minst två veckor i en låda, balja eller flera hinkar inomhus i ett förråd eller växthus. Efter två veckors jordfabrik kan man förvara den grova bokashijorden i säckar eller tunnor utomhus även om det finns många bitar av bokashi kvar som inte blivit jord. När man blandar med jord så binder jordens mullämnen och mikroorganismer en stor del av näringen och lukten från bokashin och det är mindre risk att djur dras till säckarna. Man kan också blanda bokashin med jord i en kompostbehållare, tryck ihop bokashijordblandningen och täck med minst 20 cm jord. Täta gärna hålen i kompostbehållaren så det blir mindre luft i bokashin och jorden och mer av näringen är kvar.