Om

Bokashifrämjandet är en facebook-grupp som startades i januari 2016. Syftet med gruppen är att öka kunskapen om fermentering med EM och de växtstärkande mikroorganismer som ingår i EM.

Gruppens admin är Kajsa Sjaunja och Mattias Svensson och vi har tillsammans företaget Mikrojord som säljer EM- och bokashiprodukter. Det är vi som skapat den här sidan och här lägger vi ut inlägg som vi själva skrivit och delat i gruppen.

Vi är båda hängivna användare av EM och all växtnäring som vi tillför i vår odling i Malmö har fermenterats. Mattias är kemiingenjör och teknisk doktor i bioteknik med specialitet rötning och energigas. Kajsa är civilingenjör i Elektroteknik så vi har båda stort intresse för forskning.